การติดตามและพัฒนาการจัดเก็บรายงานข้อมูล ในหัวข้อ “การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking คณะสังคมศาสตร์”
 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-602 ชั้น 6 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์
และผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการการติดตามและพัฒนาการจัดเก็บรายงานข้อมูลในหัวข้อ “การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking  คณะสังคมศาสตร์”

เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking ของคณะสังคมศาสตร์

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในครั้งนี้

การดำเนินการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองนำข้อมูล

ของหน่วยงานของตน มากรอกในระบบฐานข้อมูล Ranking อีกด้วย

กดลิงก์เพื่อรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังของโครงการได้ที่นี่

VV

V

…………………………………………………………………………………………….