โครงการ/กิจกรรม2021-08-25T06:17:48+07:00

โครงการขับเคลื่อน การบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx “การรับการตรวจความเป็นระบบ”

May 8, 2024|

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx “การรับการตรวจความเป็นระบบ”      เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – [...]

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566”

July 24, 2023|

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะต่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (KU-DP2) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566”       [...]

โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”

May 30, 2023|

โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล ในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. [...]

โครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes : LLOs)”

April 24, 2023|

โครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ“หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes : LLOs)” [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบกรอกข้อมูลโครงการของคณะสังคมศาสตร์”

January 20, 2023|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบกรอกข้อมูลโครงการของคณะสังคมศาสตร์” วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น. [...]

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx

January 18, 2023|

โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEx ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม [...]

Go to Top