โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566”

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565

ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)

Your Content Goes Here