ข่าวประชาสัมพันธ์2021-09-17T00:47:20+07:00
1108, 2022

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “การสร้างความรู้และเข้าใจใน ระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System”

By |August 11, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ“การสร้างความรู้และเข้าใจใน ระบบ KUQS - Kasetsart University Quality System” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  [...]

2104, 2022

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง”

By |April 21, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง” ในวันวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. [...]

502, 2022

ขอเชิญนิสิตคณะสังคมศาสตร์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่คณะสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิต ประจำปี 2565

By |February 5, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

การติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่ให้แก่นิสิตของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

502, 2022

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม”โครงการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล”

By |February 5, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในวันอังคารที่ 8 ก.พ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3nMOSs9 [...]

2109, 2020

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 3

By |September 21, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการ/กิจกรรม|0 Comments

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ "พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ครั้งที่3 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน [...]

1807, 2020

โครงการการระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ

By |July 18, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการ/กิจกรรม|0 Comments

คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดโครงการการระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน,18 [...]

Go to Top