การติดตามและพัฒนาการจัดเก็บรายงานข้อมูล ในหัวข้อ “การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking คณะสังคมศาสตร์”

2022-05-12T15:18:49+07:00

การติดตามและพัฒนาการจัดเก็บรายงานข้อมูล ในหัวข้อ “การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking คณะสังคมศาสตร์”  วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 - 12.00 [...]

การติดตามและพัฒนาการจัดเก็บรายงานข้อมูล ในหัวข้อ “การอบรมใช้งานระบบฐานข้อมูล Ranking คณะสังคมศาสตร์”2022-05-12T15:18:49+07:00

โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพระดับสากล

2022-02-10T18:24:12+07:00

“การสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตร ให้มีคุณภาพสู่สากล” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 - 16.00 น. [...]

โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพระดับสากล2022-02-10T18:24:12+07:00

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 3

2021-09-17T00:41:20+07:00

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ "พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ครั้งที่3 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน [...]

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 32021-09-17T00:41:20+07:00

โครงการการระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ

2021-09-17T00:41:15+07:00

คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดโครงการการระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน,18 [...]

โครงการการระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ2021-09-17T00:41:15+07:00

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 2

2021-09-17T00:41:08+07:00

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ "พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 วันศุกร์ที่ 10 [...]

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 22021-09-17T00:41:08+07:00

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 1

2021-09-17T00:41:00+07:00

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ  "พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ วันที่ [...]

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 12021-09-17T00:41:00+07:00
Go to Top