โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”

2023-05-25T13:39:26+07:00

มาร่วมเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล ในหัวข้อ“การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA” เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ สำหรับเป็นแนวทางและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA รวมทั้งเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้ต่อไป [...]

โครงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล “การแบ่งปันประสบการณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA”2023-05-25T13:39:26+07:00

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับบทเรียน (LLOs)”

2023-03-23T10:58:23+07:00

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ“หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) และระดับบทเรียน (Lesson Learning Outcomes [...]

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“หลักของการกำหนดและการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา (CLOs) และระดับบทเรียน (LLOs)”2023-03-23T10:58:23+07:00

ขอเชิญนิสิตตอบเเบบสอบถามการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเเละการบริการด้านต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

2023-03-15T10:45:45+07:00

ขอเชิญนิสิตตอบเเบบสอบถามการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเเละการบริการด้านต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนิสิตตอบเเบบสอบถามการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเเละการบริการด้านต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25652023-03-15T10:45:45+07:00

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “การสร้างความรู้และเข้าใจใน ระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System”

2022-08-30T14:32:35+07:00

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ“การสร้างความรู้และเข้าใจใน ระบบ KUQS - Kasetsart University Quality System” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565  [...]

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในหัวข้อ “การสร้างความรู้และเข้าใจใน ระบบ KUQS – Kasetsart University Quality System”2022-08-30T14:32:35+07:00

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง”

2022-04-21T11:34:44+07:00

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง” ในวันวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. [...]

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลการดำเนินการของคณะตามเกณฑ์ EdPEX ในหัวข้อ “การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง”2022-04-21T11:34:44+07:00

ขอเชิญนิสิตคณะสังคมศาสตร์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่คณะสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิต ประจำปี 2565

2022-02-05T21:52:17+07:00

การติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่ให้แก่นิสิตของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

ขอเชิญนิสิตคณะสังคมศาสตร์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านต่างๆ ที่คณะสังคมศาสตร์ให้แก่นิสิต ประจำปี 25652022-02-05T21:52:17+07:00

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม”โครงการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล”

2022-02-05T21:57:27+07:00

มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในวันอังคารที่ 8 ก.พ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3nMOSs9 [...]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม”โครงการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสู่สากล”2022-02-05T21:57:27+07:00

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 3

2021-09-17T00:41:20+07:00

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ "พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ครั้งที่3 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน [...]

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 32021-09-17T00:41:20+07:00

โครงการการระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ

2021-09-17T00:41:15+07:00

คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดโครงการการระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ ขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน,18 [...]

โครงการการระดมสมองเพื่อกำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของวิสัยทัศน์และพันธกิจ2021-09-17T00:41:15+07:00

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 2

2021-09-17T00:41:08+07:00

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ "พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 วันศุกร์ที่ 10 [...]

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 22021-09-17T00:41:08+07:00
Go to Top