ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 5613480-84 ต่อ 340