ข่าวประชาสัมพันธ์2021-09-17T00:47:20+07:00
1007, 2020

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 2

By |July 10, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการ/กิจกรรม|0 Comments

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ "พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 วันศุกร์ที่ 10 [...]

1905, 2020

พบทีมที่ปรึกษา EdPEx ครั้งที่ 1

By |May 19, 2020|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, โครงการ/กิจกรรม|0 Comments

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ  "พบทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 8 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ วันที่ [...]

Go to Top