มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในวันอังคารที่ 8 ก.พ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3nMOSs9